Philatelia.Net
RussianEnglish
Dmitry Karasyuk's author's project

Philatelia.Net / The literature / Countries /

The directory Countries

Ukraine
ï i

Ukraineï i

1919, Taras Shevchenko

1923, Taras Shevchenko

1992, Mykola Kostomarov

1994, Ivan Franko

1995, Lesya Ukrainka

1995, Maksim Rilsky

1995, Ivan Kotlyarevsky

1995, Taras Shevchenko

1995, Ivan Karpenko-Karyy

1995, Shafaric, poem of Shevchenko

1995, Agafangel Krimsky

1996, Alexander Dovzhenko

1996, Vasil Stefanik

1997, Shevshenko monument in Kanev

1997, Shevshenko monument in Buenos Aires

1997, Grigory Skovoroda

1998, Volodymyr Sosyura

1998, Coin with Taras Shevchenko

1998, Boris Grinchenko

1999, Panas Mirnyi

1999, Honore de Balzac

1999, Aleksander Pushkin

2001, Dmitry Rostovsky

2001, Taras Shevchenko

2001, Akaki Tsereteli

2002, Leonid Glibov

2002, Shevshenko monument in Kanev

2002, Askoldova Mogila

2002, Kiev

2002, Castle of Saint Aleksander

2003, Hryhorii Kvitka-Osnovianenko

2004, Kotlyarevsky monument in Poltava

2005, Kotsyubinsky monument in Vinnitsa

2005, Vladimir Vinnichenko

2005, Ukrainka monument in Novograd-Volinsky

2005, Dmytro Yavornytsky

2006, Ivan Franko

2007, Taras Shevchenko

2008, Gypsy Fortune Teller

2008, Katerina

2008, Taras Shevchenko

2008, Nikolay Gogol

2008, Taras Bulba

2008, Marko Vovchok

2009, Stepan Rudansky

2009, Sholom-Aleihem

2009, Rural native family

2009, Ilia Lizogub

2009, Portrait of E. V. Kejkuatova

2009, Gogol, Night before Cristmas

2010, Taras Shevchenko

2010, Stamp with Shevchenko

2010, Yakob Kukcharenko

2012, Mikhail Stelmakh

2012, Stamp wuth Shevchenko

2012, Andriy Malyshko

Cherkassi. Shevchenko's museum

Chrkassi. Taras Shevchenko

Gogolevo. Gogol's museum

Ivano-Frankovsk

Kamenka. Pushkin's museum

Kaniv. Shevchenko's museum

Kaniv. Shevchenko's museum

Kaniv. Taras Shevchenko

1992.09.22, Lviv. Taras Shevchenko

1992.12.03, Poltava. Grigory Skovoroda

1993.01.12, Beregovo. Vasil Pachovsky

1993.01.12, Uzhgorod. Vasil Pachovsky

1993.03.15, Uzhgorod. Ivan Silvay

1993.04.24, Uzhgorod. Alexander Dukhnovich

1993.12.11, Lviv. Taras Shevchenko

1994.07.10, Lutsk. Ukrainka's museum

1994.09.09, Poltava. Ivan Kotlyarevsky

1995.01.05, Pereyaslav-Khmelnitsky. Taras Shevchenko

1995.02.20, Kamenets. Ulas Samchuk

1995.03.09, Lutsk. Taras Shevchenko

1995.03.18, Kiev. Maxim Rilky

1995.03.24, Kharkiv. Shevchenko Monument

1995.04.15, Kiev. Maksim Rilsky

1995.04.18, Ivano-Frankovsk. Yury Shkrumelyak

1995.04.23, Zinkov. Hryhory Tyutyunnik

1995.05.28, Ternopil. Ivan Franko

1995.07.08, Poltava. Ivan Kotlyarevsky

1995.08.1727, Velikie Sorochintsi. Fair

1995.10.15, Ostrivets. Vladimir Gzhitsky

1995.11.03, Khust. Dmitri Vakarov

1995.11.19, Lviv. Katrya Grinevicheva

1996.01.15, Lutsk. Agafangel Krymskiy

1996.02.12, Ivano-Frankovsk. Les Martovich

1996.02.25, Lutsk. Lesya Ukrainka

1996.04.09, Yalta. Chekhov's museum

1996.04.09, Yalta. Chekhov's museum

1996.05.16, Rusiv. Vasil Stefanik

1996.05.22, Kaniv. Shevchenko' tomb

1996.10.27, Ternopil. Taras Shevchenko

1996.12.25, Poltava. Vladimir Korolenko

1997.02.02, Kiev. Evhen Malaniuk

1997.04.23, Mizhgrya. Vasyl Grendzha-Donsky

1997.04.24, Uzhgorod. Alexander Dukhnovich

1997.05.1724, Chrkassi. Taras Shevchenko

1997.06.22, Turka. Taras Shevchenko

1997.07.14, Molodyatin. Myroslaw Irchan

1997.07.21, Zhitomir. Oleg Olzhich

1997.09.09, Poltava. Kotlyarevsky's museum

1997.12.03, Chernukhi. Grigory Skovoroda

1997.12.03, Yurki. Andrey Golovko

1997.12.09, Zhitomir. Boris Ten

1998.08.2730, Velikie Sorochintsi. Fair

1998.09.09, Poltava. Ivan Kotlyarevsky

1998.12.05, Bilopidlya. Alexander Oles

1999.03.02, Kiev. Sholom Aleichem

1999.03.09, Kaniv. Taras Shevchenko

1999.03.09, Poltava. Taras Shevchenko

1999.03.09, Shevchenkove. Taras Shevchenko

1999.05.13, Poltava. Panas Mirnyi

1999.05.20, Kiev. Book

1999.06.06, Kiev. Pushkin monument in Moskow

1999.06.06, Odessa. Aleksander Pushkin

1999.06.18, Kaniv. Shevchenko's museum

1999.06.22, Gadyach. Olena Pchilka

1999.07.30, Novograd-Volinsky. Lesya Ukrainka

1999.08.1922, Velikie Sorochintsi. Fair

1999.11.18, Oster. Mikhailo Sespel

2000.01.14, Poltava. Oleksandr Kovinka

2000.04.01, Odessa. Day of Humor

2000.08.01, Krasnograd. Aleksander Kopilenko

2000.08.1720, Velikie Sorochintsi. Fair

2000.11.23, Poltava. Anatoly Lunacharsky

2001.01.16, Kiev. Dmitry Rostovsky

2001.03.21, Simferopol. Ismail Gasprinsky

2001.08.1519, Velikie Sorochintsi. Fair

2001.11.02, Dnipropetrovsk. Ivan Manzhura

2001.11.10, Lugansk. Vladimir Dahl

2001.12.19, Kiev. Tsereteli, Shevchenko

2002.02.01, Ternopil. Oksana Liaturinska

2002.03.04, Kiev. Leonid Glibov

2002.08.2125, Velikie Sorochintsi. Fair

2002.09.12, Kirovograd. Yuri Yanovsky

2002.12.13, Odessa. Birth Centenary of Evgeny Petrov

2002.12.21, Ivano-Frankovsk. Hnat Khotkevych

2003.01.12, Beregovo. Vasil Pachovsky

2003.01.12, Zolochiv. Vasil Pachovsky

2003.03.09, Ivano-Frankovsk. Grigory Ceglinsky

2003.04.14, Dnepropetrovsk. Oles Gonchar

2003.04.24, Uzhgorod. Alexander Dukhnovich

2003.05.29, Lviv. Petro Karmansky

2003.07.27, Poltava. Vladimir Korolenko

2003.07.27, Zhitomir. Vladimir Korolenko

2003.08.04, Lviv. Antin Krushelnitsky

2003.08.2024, Velikie Sorochintsi. Fair

2003.09.20, Poltava. Ivan Kotlyarevsky

2003.11.14, Kharkiv. Hryhorii Kvitka-Osnovianenko

2004.02.07, Sumi. Mykola Markevych

2004.03.09, Kaniv. Taras Shevchenko

2004.03.09, Kiev. Taras Shevchenko

2004.08.08, Putila. Yuriy Fedkovich

2004.08.1822, Velikie Sorochintsi. Fair

2004.09.10, Sosnitsa. Alexander Dovzhenko

2004.10.09, Khmelnitsky. Mikola Bazhan

2005.02.19, Ternopil. Ulas Samchuk

2005.02.25, Derman. Ulas Samchuk

2005.07.15, Kiev. Vladimir Vinnichenko

2005.08.1721, Velikie Sorochintsi. Fair

2005.10.09, Mirgorod. David Guramishvili

2005.11.07, Dnipropetrovsk. Dmytro Yavornytsky

2006.07.21, Kiev. Olena Teliga

2006.08.27, Ivana Franka. Ivan Franko

2006.08.27, Ivano-Frankovsk. Ivan Franko

2006.08.27, Lviv. Ivan Franko

2006.10.02, Okhtirka. Ivan Bagryanyi

2007.02.02, Kirovograd. Evhen Malaniuk

2007.02.23, Kiev. Taras Shevchenko

2007.05.05, Chernovtsi. Irina Vilde

2007.05.05, Lviv. Irina Vilde

2007.05.15, Kolomia. Andrey Chaikovsky

2007.05.20, Ternopil. Taras Shevchenko

2007.05.28, Koktebel. Maximilian Voloshin

2007.06.21, Kharkiv. David Burlyuk

2007.06.21, Lebedin. David Burlyuk

2007.07.21, Zhitomir. Oleg Olzhich

2007.08.1519, Velikie Sorochintsi. Fair

2007.10.15, Odessa. Ilia Ilf

2008.02.12, Mirgorod. Vasily Kapnist

2008.02.23, Kiev. Taras Shevchenko

2008.03.21, Kiev. Nikolay Gogol

2008.06.06, Dubno. Antony Malczewski

2008.06.20, Simferopol. Eshref Shemi-zade

2008.07.15, Lugansk. Boris Gorbatov

2008.07.17, Buchach. Shmuel Yosef Agnon

2008.11.17, Kiev. Grihory Kochur

2008.11.25, Stebliv. Ivan Nechuy-Levitsky

2008.11.28, Kiev. Marko Vovchok

2008.12.23, Velika Novosilka. Vladimir Nemirovich-Danchenko

2009.02.18, Kiev. Sholom-Aleihem

2009.02.18, Pereyaslav-Khmelnitsky. Sholom-Aleihem

2010.01.29, Yalta. Museum of Anton Chekhov

2010.05.21, Kiev. Marko Kropivnitsky

2010.05.21, Kropivnitsky. Marko Kropivnitsky

1994, Panteleimon Kulish

1994, Grigory Skovoroda

1995, Ivan Kotlyarevsky

1995, Maksim Rilsky

1995, Shevchenko Monument in Dnepropetrovsk

1995, Kotsyubinsky's museum in Vinnitsa

1995, Nikolay Tarnovsky

1995, Dmitri Yavornitsky

1995, Grigory Skovoroda

1995, Lesia Ukrainka

1997, Evgeny Malanyuk

1997, Pushkin's museum in Kamenka

1997, Leonid Glebov

1997, Olena Teliha

1997, Characters from The Little Golden Calf

1997, Andrey Golovko

1997, Ivan Mikitenko

1997, Oleg Olzhich

1997, Bogdan Lepky

1998, Vasil Zemlyak

1998, Museum of Ivan Karpenko-Karyy

1998, 125th Anniv of Shevchenko's Science Society

1998, Adam Mickiewicz

1998, Ivan Nechuy-Levitsky

1998, Hryhorii Kvitka-Osnovianenko

1998, Alexander Oles

1998, Ivan Kotlyarevsky

1998, Ivan Gushalevich

1998, Elena Zhurliva

1998, Yakov Schogolev

1999, Grigory Danilevsky

1999, Sholom Aleichem

1999, Shevchenko's museum in Kiev

1999, Anna Akhmatova

1999, Lesia Ukrainka's museum in Novograd-Volinsky

1999, Lesia Ukrainka's museum in Kolodyazhne

1999, Marko Cheremshyna

1999, Boris Antonenko-Davidovich

1999, Grigory Kosinka

1999, Pushkin's museum in Kamenka

1999, Mikhail Sespel

1999, Oleksandr Kovinka

1999, Olena Pchilka

2000, Shevchenko Monument in Romny

2000, Ostap Bender with chairs

2000, Aleksander Kopilenko

2000, Anatoly Lunacharsky

2000, Grigory Epik

2000, Ismail Gasprinsky

2000, Valery Podmogilny

2000, Panikovsky and goose

2001, Trenyov monument in Simferopol

2001, Taras Shevchenko

2001, Semyon Sklyarenko

2001, Ivan Manzhura

2001, Oksana Lyaturinskaya

2001, Vladimir Dahl

2002, Yuri Yanovsky

2002, Bust of Ivan Franko

2002, Maksimilian Voloshin

2002, Poem of Ievheniia Leshchuk

2002, Evgeny Petrov

2002, Hnat Khotkevych

2002, Petr Dragomanov

2003, Boris Teneta

2003, Chekhov monument in Yalta

2003, Shevchenko's museum in Kiev

2003, Grigory Ceglinsky

2003, Ostap Veresay

2003, Ivan Bagmut

2003, Vasily Eroshenko

2003, Shevchenko's museum in Kanev

2003, Hanna Barvinok

2003, Petro Karmansky

2003, Antin Krushelnitsky

2003, Fair in Velikie Sorochintsi

2003, Vladimir Korolenko

2003, Shevchenko Monument in Uzhgorod

2003, Kotlyarevsky monument in Poltava

2003, Alexander Oles

2004, Mykola Markevych

2004, Stepan Vasilchenko

2004, Lesya Ukrainka monument in Wien

2004, Fair in Velikie Sorochintsi

2004, Fair in Velikie Sorochintsi

2004, Museum of Yuriy Fedkovich in Putila

2004, Hryhory Chuprynka

2004, Taras Shevchenko

2004, Mikola Bazhan

2005, Vsevolod Garshin

2005, Natalya Kobrinskaya

2005, Ulas Samchuk

2005, Yury Gulyaev in Prince Igor

2005, David Guramishvili

2005, Nikolay Gogol, Univercity in Nezgin

2006, Maxim Rilsky

2006, Shevchenko monument in Vishgorod

2006, Modest Levitsky

2006, Ivan Kocherga

2006, Kirillo-Mefodievskoe bratstvo, Kulish

2006, Levko Borovikovsky

2006, Grigory Tyutyunik

2006, Colas Breugnon

2006, Olena Teliga

2006, Ivan Bagryany

2007, Evhen Malaniuk

2007, Kavaleridze, Skovoroda monument

2007, Leonid Glibov

2007, Arkhyp Teslenko

2007, Irina Vilde

2007, Andrey Chaikovsky

2007, David Burlyuk

2007, Valerian Polischuk

2007, Fair in Velikie Sorochintsi

2007, Ilia Ilf

2007, Boris Ten

2007, Actor Les Kurbas in Woe to Him Who Lies

2007, Mykola Kostomarov

2007, Oleg Olzhich

2007, Hnat Khotkevych

2008, Viktor Zabila

2008, Shmuel Yosef Agnon

2008, Ivan Virgan

2008, Boris Gorbatov

2008, Ludmila Staritsaya-Chernyakhovskaya

2008, Grihory Kochur

2008, Hryhorii Kvitka-Osnovianenko

2008, Evgen Pluzhnik

2008, Vasyl Stus

2008, Vasily Kapnist

2008, Oles Gonchar

2008, Ivan Nechuy-Levitsky

2008, Vladimir Nemirovich-Danchenko

2011, Anantolii Rybakov

1992, Osip Makovey

Advertising:

2003-2022 Dmitry Karasyuk. Idea, preparation, drawing up
  "Web" @Mail.ru Rambler's Top100 liveinternet.ru:     24 ,   24